Пречиствателни станции за отпадни води Bio Cleaner

Устрoйство на пречиствателна станция BIO CLEANER

Пречиствателна станция за отпадни води "Bio Cleaner BASIC"

Това е пречиствателна станция с основно ниво на оборуване. Отделните части и елементи са описани по-долу.


Пречиствателна станция за отпадни води "Bio Cleaner OPTIMA"

В сравнение с "Bio Cleaner Basic", модификацията "OPTIMA" е оборудвана с въздушна помпа за изтегляне на плаващи примеси ( с последващо ръчно отстраняване ) и преграда на потока към изходната тръба. Отделните части и елементи са описани по-долу.


Пречиствателна станция за отпадни води "Bio Cleaner COMFORT"

В сравнение с друфите модификации, тази пречиствателна станция за отпадни води е оборудвана и със средства за автоматично редуциране на нивото във вторичния резервоар за утаяване и последващото изтегляне на плаващите примеси с въздушна помпа. Всички операции се контролират от специален модул за управление. Отделните части и елементи са описани по-долу.


Пречиствателна станция за отпадни води "Bio Cleaner EXCLUSIVE"

Тази пречиствателна станция за отпадни води е допълнително оборудвана с третичен филтър и устройство за отделяне на излишния фосфор. Механичния третичен филтър подобрява улавянето на останали примеси избегнали вторичния резервоар за утаяване. Филтърът е разположен в предназначено отделение при изходната тръба и действа на гравитационен принцип. Отворите на филтърната мрежа са само 0.5мм. Примесите уловени от филтъра автоматично се прехвърлят към контейнер, след което въздушна помпа ги връща обратно в системата за аерация. Почистването на филтъра се задейства автоматично от контролния модул на системата, който отваря и затваря управляващите клапани спрямо предварително зададени стойности. За да се осигури безпрепятствена работа на пречиствателната станция за отпадни води е необходимо и почистване на третичния филтър в съответствие с ръководството за експлоатация. В допълнение пречиствателната станция може да бъде оборудвана и с УВ лампа за дезинфекция на изходните води.  


Сравнение на продукти