Пречиствателни станции за отпадни води Bio Cleaner

Техническа документация на пречиствателни станции BIO CLEANER

Чертежи на станция Bio Cleaner BC 4 :

Чертежи на станция Bio Cleaner BC 6 :

Чертежи на станция Bio Cleaner BC 10 :

Чертежи на станция Bio Cleaner BC 12 :

Сравнение на продукти