Пречиствателни станции за отпадни води Bio Cleaner

Какво е пречиствателна станция и нужна ли ни е ?

Пречиствателната станция BIO CLEANER на чешкия производител ENVI-PUR е съоръжение, което се използва за последователна обработка на създадени за пречистване отпадни битови, септични или индустриални води от индустрията или населените места. Използването на пречиствателна станция е от огромно значение за възстановяване на природните ресурси, за опазване на околната среда и екологическото равновесие, особено в гъсто населени райони или крупни промишлени предприятия, където няма изградена нужната инфраструктура.

Пречиствателните станции се изграждат за пречистване на водата  до постигане на зададени качествени показатели, което определя използваните технически средства и прилаганата технология. Пречиствателните станции разполагат със системи за пречистване, които третират водата в зависимост от потребностите с използването на химични, физични и механични методи.

Пречистватените станции за отпадни води BIO CLEANER на ENVI-PUR са биологични пречистватени станции като при тях основният процес е да превръщат биологичните вещества от отпадните води в активна утайка. В зависимост от жаланията на клиента тези станции могат да бъдат снабдени в допълнение и с устрйство за утаяване на излишен фосфор както и с УВ лампа за дезинфекция на водите на изхода на станцията.

Пречиствателната станция за отпадни води BIO CLEANER на ENVI-PUR е сертифицирана и напълно отговаря на действащото законодателство в Румъния, Р.България и ЕС.

Stația de tratare BIO CLEANER a producătorului ceh ENVI-PUR este o instalație care este utilizată pentru tratarea secvențială a apelor uzate menajere, septice sau industriale create pentru tratarea de către industrie sau așezări. Utilizarea unei stații de epurare este de o mare importanță pentru refacerea resurselor naturale, pentru protecția mediului și echilibrul ecologic, în special în zonele dens populate sau întreprinderile industriale mari, unde nu este construită infrastructura necesară.

Stațiile de epurare sunt construite pentru purificarea apei până la atingerea indicatorilor de calitate stabiliți, care determină mijloacele tehnice utilizate și tehnologia aplicată. Stațiile de tratare a apelor uzate au sisteme de tratare care tratează apa în funcție de necesități folosind metode chimice, fizice și mecanice.

Stațiile de tratare a apelor uzate BIO CLEANER ale ENVI-PUR sunt stații de epurare biologică cu principalul proces de transformare a substanțelor biologice din apele uzate în nămol activat. În funcție de dorințele clientului, aceste stații pot fi echipate și cu un dispozitiv pentru depunerea excesului de fosfor, precum și cu o lampă UV pentru dezinfectarea apei la ieșirea stației.

Stația de tratare a apelor uzate BIO CLEANER a ENVI-PUR este certificată și respectă pe deplin legislația actuală din România, Republica Bulgaria și UE.

Pentru întrebări sau mai multe informații vă rugăm să folosiți formularul de contact.

Сравнение на продукти